Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

De optie Cross-over kan gevolgd worden door leerlingen die reeds de specialisatiegraad van een optie beëindigden. 

Voor het schooljaar 2020 - 2021 wordt de groep voorlopig beperkt tot de leerlingen die doorstromen vanuit het tweede jaar specialisatie van het huidige schooljaar. 

Wat houdt de optie Cross-over (CO) in?

Volwaardige optie van vijf leerjaren vierde graad met mogelijkheid tot twee jaar specialiseren.

Enkel voor leerlingen die de specialisatie aflegden en een graad van zelfstandigheid ontwikkelden.

Persoonlijk/individueel artistiek traject = dit betekent dat de leerling niet per sé in het atelier of in groepsverband werkt. 

Leerlingen kiezen twee opties uit het aanbod van de academie.

De begeleiding gebeurt door mentoren (de twee atelierleerkrachten).

Het werk dat gemaakt wordt, moet uiteindelijk een symbiose tonen tussen de beide opties. het is m.a.w. NIET de bedoeling vier uur te gaan schilderen en vier uur keramiek te doen. Er moet een mengvorm ontstaan.