Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

Brasschaat 13 november 2020

 

Dag leerling, ouder,

Zoals eerder gezegd, kom ik vandaag bij u terug in verband met de aanpak in onze academie voor de heropstart in code rood vanaf maandag 16 november.

Tijdens het federaal overlegcomité van maandag 9 november zijn tussen de onderwijspartners op strikt advies van de virologen nieuwe maatregelen getroffen in verband met de heropstart van het Deeltijds Kunstonderwijs na de verlengde herfstvakantie.

Hier werden nog ingrijpender maatregelen aangekondigd dan deze die we eerder communiceerden voor code rood.

De academie staat met beide voeten in de maatschappij en we zijn niet blind voor het feit dat er strenge maatregelen moeten genomen worden om de strijd tegen het virus te winnen en ook om de druk op de zorgverlening te verminderen.

We begrijpen dat leerlingenstromen en contacten tussen individuen zo veel als mogelijk vermeden moeten worden.

Vanaf maandag 16 november starten we, net zoals alle andere academies, in code rood.

Dat betekent dat volgende leerlingen naar de academie kunnen:

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar worden 1-op-1-lessen of afstandsonderwijs georganiseerd.”
Per groep zal de directie met de betrokken leerkrachten bepalen in welke vorm er; ofwel 1-op-1-lessen mogelijk zijn; ofwel afstandsonderwijs kan worden georganiseerd of een combinatie van beide. Via hun eigen leerkrachten komen de leerlingen te weten hoe dit zal worden georganiseerd.

Het ganse academieteam is er zich samen met u erg van bewust dat de leerlingen vanaf 12 jaar door deze (nog maar eens) gewijzigde maatregelen hard getroffen worden.

Deze week had ik meermaals overleg met collega's en het schoolbestuur (gemeentebestuur Brasschaat) en wij hopen allen op ondersteunende en compenserende maatregelen van de Vlaamse overheid in verband met het inschrijvingsgeld, een verlenging van het leertraject voor de leerlingen, een bevriezing van het huidige lesurenpakket voor de twee volgende schooljaren…

Vragen hieromtrent werden reeds gesteld van bij de start van de eerste lockdown in april 2020.

Deze vraag werd vandaag herhaald in een hoorzitting rond het DKO in het Vlaamse Parlement.

De minister zegt de tellingen van de inschrijvingsaantallen (door het departement) nog af te wachten en heeft beloofd daar ernstig rekening mee te zullen houden.

Het is mijn taak en verantwoordelijkheid u te melden dat de inschrijvingsgelden voor eind oktober doorgestort werden naar het departement onderwijs in Brussel.

Aangezien de in - en uitschrijvingsperiode afliep op 30 september verviel vanaf toen ook de mogelijkheid tot restitutie van het inschrijvingsgeld.

Ik wil benadrukken dat de academie ook in deze moeilijke omstandigheden in een kwalitatief kunstonderwijsaanbod wil blijven voorzien.

Via de 1 op 1 momenten en ook de verschillende vormen van afstandsonderwijs zullen onze leraars u of uw kind blijven begeleiden in het bereiken van leergroei en leerwinst.

Maandag 9 november hadden onze leraars een plan van aanpak klaar voor een opstart in code rood waarbij we aan vier leerlingen per keer les konden geven maar toen kwam de aanpassing door de virologen en het overlegcomité onderwijs.

Daarop zijn de leraars gemotiveerd en geëngageerd via hun intentieplannen aan de slag gegaan om ook een aanbod en aanpak uit te werken voor de verstrengde code rood die maandag van start gaat.

Ik dank mijn team voor de inzet en het engagement in deze moeilijke omstandigheden waarbij vooral communicatie van de overheid vaak stokken in de wielen steekt.

Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u in ons artistiek project blijft stellen en we hopen te kunnen blijven rekenen op uw motivatie en engagement.

Het zijn tijden zoals we ze nog nooit meegemaakt hebben en de omstandigheden veranderen quasi dagelijks.

We beseffen dat er meer essentiële sectoren zijn dan het kunstonderwijs en hebben enorm veel respect voor wat mensen uit deze sectoren - de zorg in de eerste plaats - dagelijks presteren maar we weten ook dat participatie aan cultureel kunstonderwijs een dagelijks of wekelijks lichtpunt is in het bestaan van de vele duizenden leerlingen in ons unieke deeltijds kunstonderwijs.

Blijf veilig en gezond en we komen er samen doorheen!

Koen De Roovere, directeur

Het academieteam