Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

UPDATE: VERLENGING SLUITING ACADEMIE NOORD OMWILLE VAN CORONAVIRUS

 

Geachte leerling/ouder,

De Nationale Veiligheidsraad van België, evenals de Vlaamse Regering, hebben op woensdag 15 april 2020 beslissingen genomen met als gevolg:

Alle LESSEN in Academie Noord blijven tot en met ZATERDAG 2 MEI 2020 GESCHORST.

Dit betekent dat ook de eerste twee weken na de Paasvakantie het hoofdgebouw en de  andere vestigingsplaatsen gesloten zullen blijven.

We verwachten in de loop van volgende week - na de vergadering van de Veiligheidsraad van woensdag 22 april - officieel bericht te krijgen over het verdere verloop van dit schooljaar en zullen ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft.

Afhankelijk van wat de academies Beeldende en Audiovisuele Kunsten door de overheid opgelegd worden te doen, bekijken we met het ganse academieteam wat ons aanbod in de komende periode kan betekenen.

Vanuit onze artistiek pedagogische visie zijn we er van overtuigd dat het fysieke contact en de band tussen leerlingen onderling en met de begeleidende leerkrachten in een aangepaste leeromgeving (atelier) onontbeerlijk zijn om een verantwoorde leergroei in het leerproces te garanderen.

Ik dank u voor uw begrip voor deze dringende gezondheidsmaatregel die getroffen is in het algemene belang.

Blijf de maatregelen stipt navolgen en hopelijk blijven u en uw naasten gezond tijdens deze periode.

Zorg ervoor dat de artistieke vlam blijft branden!

Voor vragen kan u bij mij terecht via info@academie-noord.be

Vriendelijke groet,


Koen De Roovere,

Directeur