Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

Schilderkunst

NIEUW: vanaf het schooljaar 2019/2020 kan u les volgen op zaterdagvoormiddag (van 09.00u tot 12.30u). Dit lesmoment is te combineren met woensdagavond of donderdagavond (beide van 18.30u tot 22.00u). De lessen zijn voorzien voor alle leerjaren van de vierde graad en specialisatie.

 

Vierde graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week.

Specialisatie: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week (na toelating via eindjury vierde graad of voorleggen portfolio indien nieuwe leerling).

In het tweede jaar van de vierde graad volgen alle leerlingen Kunst en Cultuur (om de twee weken) in combinatie met het Specifiek Artistiek Atelier.

Lesmoment Kunst en Cultuur: dinsdag: 09.00u tot 12.30u of dinsdag: I8.30u tot 22.00u (= niet wekelijks maar om de twee weken).

Schilderen is geen wiskunde. Er bestaat niet één manier, één juiste visie, één juiste aanpak maar een hele waaier aan mogelijkheden, technieken, inhouden.

Het uiteindelijke doel is zelfontplooiing binnen het medium schilderen. Belangrijk is een zo eigen mogelijke, persoonlijke taal te ontwikkelen. Een zo sterk mogelijk eigen “verhaal” te definiëren. Maar de weg hiernaartoe varieert van atelier tot atelier.

Zo zal in het ene atelier in de lagere jaren de nadruk liggen op het puur technische, terwijl in het andere atelier meer vertrokken wordt vanuit het beeld. Hier wordt de techniek dan gaandeweg opgebouwd. Schilderkundige problemen en methoden kunnen hetzij klassikaal, hetzij individueel aangebracht en onderzocht worden. Langzaam maar zeker groeit het inzicht en krijg je het schilderen “in de vingers”. Licht, kleur, vorm, structuur, compositie worden bekeken. Dit altijd vanuit kunsthistorisch perspectief. De hedendaagse artistieke context als parameter. Hierdoor groeit de “blik van de schilder”, die nauwkeuriger, intenser kijkt naar de dingen rond hem of haar. Het licht op een glas, een zachte schaduw van een boom op een nachtelijke parking. Schilderen is zoveel meer dan techniek... het is ook reizen in de tijd (het zegt evenveel over het verleden als het heden) en in afstand (het stopt niet bij de grens; het is globaal en zegt veel over onze en andere culturen, over hoe we in de wereld staan).

Ateliers in het Antverpiagebouw.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN = vanaf 27 juni om 09.00u via een online inschrijvingsformulier op deze site. 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

09:00

12:30

13:00

16:30

 

09:00

12:30

13:00

16:30

 

 

 

 

 

 

09:00

12:30

13:00

16:30

 

09:00

12:30

13:00

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

22:00

18:30

22:00

                         

09:00

12:30

 

 

 

18:30

22:00

 

 

18:30

22:00

 

 

 

 

 

 

 

Andere mogelijkheden: