Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu

Schilderkunst


 

Hogere graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week

Specialisatiegraad: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week

In het tweede jaar v/d hogere graad volgen leerlingen 2 lesuren Kunstgeschiedenis per week
Maandag: 09.00u tot 10.40u / Dinsdag: 18.30 tot 20.10u

Schilderen is geen wiskunde. Er bestaat niet één manier, één juiste visie, één juiste aanpak, maar een hele waaier aan mogelijkheden, technieken, inhouden.

Het uiteindelijke doel is zelfontplooiing binnen het medium schilderen.

Belangrijk is een zo eigen mogelijke, persoonlijke taal te ontwikkelen.

Een zo sterk mogelijk eigen “verhaal” te definiëren.

Maar de weg hier naar toe varieert van atelier tot atelier. Zo zal in het ene atelier in de lagere jaren de nadruk liggen op puur technische, terwijl in het andere atelier meer

vertrokken wordt vanuit het beeld. Hier wordt de techniek dan gaandeweg opgebouwd.

Schilderkundige problemen en methoden kunnen hetzij klassikaal, hetzij individueel

aangebracht en onderzocht worden. Langzaam maar zeker groeit het inzicht en krijg je het

schilderen “in de vingers”.

Licht, kleur, vorm, structuur, compositie worden bekeken. Dit altijd vanuit kunsthistorisch

perspectief. De hedendaagse artistieke context als parameter.

Hierdoor groeit de “blik van de schilder”, die nauwkeuriger, intenser kijkt naar de dingen

rond hem of haar. Het licht op een glas, een zachte schaduw van een boom op een nachtelij-ke parking.

Schilderen is zoveel meer dan techniek....... .

Het is ook reizen in de tijd ( het zegt zoveel over het verleden als het heden) en in afstand

(het stopt niet bij de grens; het is globaal en zegt veel over onze en andere culturen, over hoe

we in de wereld staan).
 

 

Ateliers in het Antverpiagebouw.

 

 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

Atelier 1

09:00

12:30

13:00

16:30

 

09:00

12:30

13:00

16:30

 

 

 

 

 

 

Atelier 2

09:00

12:30

13:00

16:30

 

09:00

12:30

13:00

16:30

 

 

 

 

 

 

Atelier 3

 

 

 

 

 

 

18:30

22:00

18:30

22:00

 

 

 

Atelier 4

 

 

18:30

22:00

 

 

18:30

22:00

 

 

 

 

 

 

 

Andere mogelijkheden volwassenenatelier: