Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

NIEUW ATELIER!!!

Diverse Kunsten / Tekenen

Volwassenenateliers Joris Thoné en Sigrid Tibau

Het experimenteel atelier tekenen biedt de leerling de mogelijkheid om de grenzen tussen de traditionele ateliers te overschrijden.

Je wordt uitgedaagd om verschillende disciplines af te tasten en te combineren.

Tekenkunst, schilderkunst, druktechnieken, collage, illustratie, maquette, modeltekenen, 3D werk, fotografie, video, geluid, animatie, projectie… kunnen aangewend worden om je persoonlijk artistiek traject af te leggen of om een project vorm te geven.

De zoektocht naar een eigen beeldtaal staat centraal in een “open” atelier waarbij via individuele – en groepsevaluaties kritisch en geargumenteerd met beelden en beeldcultuur omgegaan wordt.

Ook voor leerlingen die reeds een parcours aflegden is dit een uitgelezen atelier om via vertrouwde invalshoeken nieuwe mogelijkheden aan te boren.

Dit atelier omvat 2 lestijden van 4 lesuren (vrijdagavond van 18.30u tot 22.00u en zaterdagvoormiddag van 09.00u tot 12.30u) en wordt gegeven in het Antverpiagebouw.