Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

Materiaallijsten:

Hierbij vind je een voorbeeld van een materiaallijst voor jeugd- en jongerenateliers. Deze lijst wordt in alle ateliers gebruikt, maar kan lichtjes aangepast en/of aangevuld worden door de leraars. Ons advies is dus niet te snel te kopen en zeker de eerste lessen van het schooljaar, waarin de lijst wordt toegelicht, te laten passeren.

Materiaallijst Jeugdateliers
Materiaallijst Jongerenateliers