Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

De Laureatenexpo toont het werk van onze afstuderende leerlingen van de hogere en specialisatiegraad, opties beeldhouwen, foto, keramiek, schilderen, tekenen en vrije grafiek.