Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

 

“Het Fin-de-Siècle in België”

In deze lessenreeks, die wordt verzorgd door Nathalie Verstraete, kunsthistorica en lesgeefster aan Academie Noord, worden vier onderwerpen uitvoerig behandeld.

Brussel was toen nog een bruisende stad

In de tweede helft van de negentiende eeuw was Brussel een aantrekkelijke stad waar Marx, Rodin, Multatuli en anderen graag vertoefden. De nieuwe kunstkringen Les XX  en La Libre Esthétique nodigden de fine fleur uit van de Parijse avant-garde: Van Gogh, Toulouse-Lautrec of Signac.

Ensor en zijn universum

Ensor wordt algemeen erkend al één van de belangrijkste vernieuwers van de moderne kunst in België. Hij pendelde tussen Oostende en Brussel maar het is vooral in deze laatste stad dat hij zijn inspiratie opdeed.

De feeërieke wereld van het symbolisme

Het symbolisme was initieel een literaire stroming die omstreeks 1880 uit Frankrijk overwaaide. Dit ideeëngoed deinde al snel uit naar de wereld van beeldhouwers en schilders zoals Félicien Rops, Léon Spilliaert of Fernand Khnopff. Zij maken in hun werk gebruik van allerlei metaforen en creëren een feeërieke en verfijnde wereld.

Onbekend is onbemind

Op het einde van de negentiende eeuw waren kunstenaars aan het werk wiens  oeuvre in de smaak viel bij de bourgeoisie. Vandaag zijn deze kunstenaars als Lourens Alma-Tadema, Alfred Stevens of David en Pieter Oyens veelal vergeten.

 

Data: woensdag 7, 14, 21 en 28 mei

ochtendsessie: van 10u00 tot 11u40 (incl.10 min pauze)

avondsessie: van 20u00 tot 21u40 (incl.10 min pauze)

Locatie: Academie Noord (Antverpiagebouw - De Vroente 7) lokaal 3.4 (derde verdieping)

 

Inschrijven vooraf is noodzakelijk, mét vermelding ochtend- of avondsessie (inschrijven via CC Brasschaat)

Kost: 20 euro per reeks (VRIENDen cultuurcentrum en leerlingen academie 16 euro) Tel 03.650.03.40 of cultuurcentrum@brasschaat.be