Regionale academie voor beeldende kunsten

MenuKeramiek (het atelier keramiek werkt met een wachtlijst: contact via info@academie-noord.be)

   

 Vierde graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week.

Specialisatie: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week (na toelating via eindjury vierde graad of voorleggen portfolio indien nieuwe leerling).

In het tweede jaar van de vierde graad volgen alle leerlingen 2 lesuren Kunst en Cultuur per week en 6 lesuren Specifiek Artistiek Atelier.

Lesmoment Kunst en Cultuur: dinsdag: 09.00u tot I0.40u of dinsdag: I8.30u tot 20.I0u.

In de vierde graad komt een ruim aanbod van technieken, materialen en beeldende mogelijkheden aan bod.Via opdrachten en werkthema's raakt de student vertrouwd met het werken in de materie klei, in al zijn vormen en kleuren. Begrippen zoals compositie, spanning, ritme, organische/ anorganische vorm, oppervlaktebewerking, ... worden aangeleerd. Kunstgeschiedenis in het algemeen en meer in het bijzonder de geschiedenis van de keramiek is een voortdurend vertrekpunt bij het geven van opdrachten en het toepassen van technieken. Al in de eerste les starten we met het maken van duimpotjes, wat voor de primitieve mens ook de eerste manier was om een pot/schaal te vormen lang voor de draaischijf er was. Het is een heel klassieke opdracht, maar je leert er perfect de klei mee aanvoelen. Er worden regelmatig opdrachten gegeven geïnspireerd op een beeldend kunstenaar of een bepaalde tijdsgeest.

Een werkboek wordt aangelegd met daarin schetsen, foto's en ander materiaal ter inspiratie. De leerling krijgt technisch een zo volledig mogelijk inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het materiaal. Techniek is echter nooit een doel op zich.

De creativiteit van de leerling wordt gestimuleerd door middel van eigen onderzoek en experiment, waarbij het persoonlijke proces primeert boven het uiteindelijke product.

Het contact met het materiaal, het aanvoelen, het zelf doen, het actieve lijfelijke proces op zich staat centraal. Gaandeweg ontwikkelt de leerling zijn persoonlijke taal in klei.

In de Specialisatie gaat de leerling nadrukkelijker op zoek naar een techniek/ materiaal en vormgeving om de eigen ervaringswereld te visualiseren.

De leerling is in staat eigen keuzes te maken en te ontwikkelen. 
 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

 

13:00

16:30

 

 

13:00

16:30

 

 

 

 

09:00

12:30

13:00

16:30

 

 

18:30

22:00

 

 

18:30

22:00

 

 

 

 

 

 

Andere mogelijkheden:


INSCHRIJVINGEN
Secretariaat ACADEMIE NOORD

Antverpiagebouw (2e verdieping), De Vroente 7 - 2930 Brasschaat

Uurrooster