Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu


Keramiek

Hogere graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week
Specialisatiegraad: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week
In het tweede jaar v/d hogere graad volgen leerlingen 2 lesuren Kunstgeschiedenis per week
Maandag: 09.00u tot 10.40u / Dinsdag: 18.30 tot 20.10u
In de Hogere Graad komt een ruim aanbod van technieken, materialen en beeldende mogelijkheden aan bod.
Via opdrachten en werkthema’s raakt de student vertrouwd met het werken in de materie klei, in al zijn vormen en kleuren. Begrippen zoals compositie, spanning, ritme, organische / anorganische vorm, oppervlaktebewerking, ... wordenaangeleerd.
Kunstgeschiedenis in het algemeen en meer in het bijzonder de geschiedenis van de keramiek is een voortdurend vertrekpunt bij het geven van opdrachten en het toepassen van technieken. Al in de eerste les voor het 1e jaar HG starten we met het maken van duimpotjes, wat voor de primitieve mens ook de eerste manier was om een pot/schaal te vormen lang vòòr de draaischijf er was. Het is een heel klassieke opdracht, maar je leert er perfect de klei mee aanvoelen.
Er worden regelmatig ook opdrachten gegeven geïnspireerd op een beeldend kunstenaar of een bepaalde tijdsgeest. (zie bijv. opdrachtfiche 02, 03, 06 of 10)
Een werkboek wordt aangelegd met daarin schetsen, foto’s en ander materiaal ter inspiratie. De student krijgt technisch een zo volledig mogelijk inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het materiaal. Techniek is echter nooit een doel op zich. De creativiteit van de student wordt gestimuleerd door middel van eigen onderzoek en experiment, waarbij het persoonlijke proces primeert boven het uiteindelijke product. Het contact met het materiaal, het aanvoelen, het zelf doen, het actieve lijfelijke proces op zich staat centraal. Gaandeweg ontwikkelt de student zijn persoonlijke taal in klei. In de Specialisatiegraad gaat de student nadrukkelijker op zoek naar een techniek / materiaal en vormgeving om de eigen ervaringswereld te visualiseren. De student is in staat eigen keuzes te maken en te ontwikkelen.

 

SMC

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

Atelier 1

 

13:00

16:30

 

 

13:00

16:30

 

 

 

 

09:00

12:30

13:00

16:30

Atelier 2

 

 

18:30

22:00

 

 

18:30

22:00

 

 

 

 

 

 

Andere mogelijkheden volwassenenatelier:

INSCHRIJVINGEN
Secretariaat ACADEMIE NOORD Antverpiagebouw (2e verdieping), De Vroente 7 – 2930 Brasschaat
In het atelier Keramiek (terreinen Sint-Michielscollege, Kapelsesteenweg 72 – 2930 Brasschaat) Vanaf zaterdag 17 juni tot 30 september 2017 (volgens de openingsuren van het secretariaat)

Uurrooster