Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu

INSCHRIJVINGEN ACADEMIE NOORD schooljaar 2018 - 2019 (start = maandag 3 september)

Nieuwe leerlingen: inschrijven vanaf zaterdag 16 juni (voor Brasschaat), 09.00u – secretariaat Academie Noord (Antverpiagebouw, De Vroente 7, Brasschaat – tweede verdieping).

Inschrijvingen Brasschaat (alle vestigingsplaatsen): secretariaat van de academie

Inschrijvingen 1ste en 2de graad Beeldatelier (andere gemeenten): bij de plaatselijke verantwoordelijken (zie contactinfo per gemeente).

Leerlingen die reeds les volgden in het schooljaar 2017-2018 en die van locatie of lesmoment wensen te veranderen, geven dit door aan het secretariaat of de filiaalverantwoordelijke voor 17 juni.
Hier geldt – in geval van een overbezette klas/atelier - dezelfde “wachtvolgorde” als voor nieuwe leerlingen.
Er kan ingeschreven worden tot 30 september.
Klassen en ateliers (in alle graden) worden ingericht indien er voldoende leerlingen ingeschreven zijn.


INSCHRIJVINGSGELD SCHOOLJAAR 2018-2019

€314 volwassenen volledig tarief (lees de nota betreffende de verhoging van het inschrijvingsgeld onderaan)

€134 volwassenen sociaal tarief / verminderd bedrag

€134 voor 18- tot 24-jarigen

€72 volledig tarief voor kinderen en jongeren (-18)

€47 sociaal tarief / verminderd tarief voor kinderen en jongeren

Voor Brasschaat vragen we om het bedrag over te schrijven op rekening BE88 4151 0646 0141 met vermelding van naam en klas/atelier.

De inschrijving is pas definitief na betaling.

Naar aanleiding van de drastische prijsstijging die vorig jaar doorgevoerd werd door het departement onderwijs (voor het inschrijvingsgeld voor de hogere en specialisatiegraad) werkte Academie Noord een spreidingsplan voor de betaling van het inschrijvingsgeld uit.

We bieden de mogelijkheid om de betaling van het inschrijvingsgeld te spreiden over een bepaalde periode.

De samenstelling van het bedrag zal verschillen naar gelang voor hoeveel personen u inschrijft. We vragen om de percentages te respecteren. De regeling geldt ook enkel voor inschrijvingen voor de hogere en specialisatiegraad (al dan niet gecombineerd met andere tarieven/inschrijvingen).

Voor leerlingen die hiervan gebruik wensen te maken, bieden we volgende formule aan:

VOORBEELD:

Betalingsmogelijkheden:

Gelieve in de mededeling telkens te vermelden over de hoeveelste betaling het gaat.

Ongeacht de gekozen optie, dient de betaling van het volledige bedrag gebeurd te zijn voor 29 september 2018, aangezien de academie de gelden moet doorstorten aan het departement onderwijs.

U kan met eventuele vragen steeds terecht op het secretariaat van de academie of ons contacteren via info-mail
of het telefoonnummer 03/646 47 30.

Openingsuren secretariaat voor de maand augustus:
De academie opent haar deuren weer vanaf maandag 28 augustus.

U kan vanf dan weer op het secretariaat terecht voor inschrijvingen of info.

ma 27/8: open tussen 14u en 18u

di 28/8: open tussen 14u en 16u (niet tot 18u)

wo 29/8: open tussen 14u en 18u

do 30/8: open tussen 14u en 16 (niet tot 18u)

vr 31/8: open tussen 14u en 18u

za 1/9: open tussen 09u en 17u (enkel secretariaat)

De lessen starten vanaf maandag 3 september

Koen De Roovere, directeur