Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

Grafiekkunst

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN = vanaf 27 juni om 09.00u via een online inschrijvingsformulier op deze site. 

Ateliers in het Antverpiagebouw.

Vierde graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week.

Specialisatie: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week (na toelating via eindjury vierde graad of voorleggen portfolio indien nieuwe leerling).

In het tweede jaar van de vierde graad volgen alle leerlingen Kunst en Cultuur (om de twee weken) in combinatie met het Specifiek Artistiek Atelier.

Lesmoment Kunst en Cultuur: dinsdag: 09.00u tot 12.30u of dinsdag: I8.30u tot 22.00u (= niet wekelijks maar om de twee weken).

Het atelier grafiekkunst biedt een creatieve omgeving om kleinschalige en grotere projecten uit te werken op een onderzoekende en procesmatige manier.

Het is essentieel om via de aangereikte technieken te komen tot een authentieke grafische beeldtaal. We experimenteren met hoogdruk, diepdruk en vlakdruk en dit vanuit een klassieke en/of actuele benadering.

Binnen de hedendaagse technieken zoeken we naar een evenwaardig, milieuvriendelijk alternatief om de specifieke grafische beeldtaal directer toe te passen en dit met respect voor de klassieke technieken. Het medium grafiek kan op een zeer veelzijdige manier toegepast worden. Denk aan mogelijke dragers, formaten, combinatietechnieken en cross-overs met andere media.
 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

09:00

12:30

 

 

09:00

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

22:00

18:30

22:00