Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu

Grafiekkunst

Ateliers in het Antverpiagebouw.

Vierde graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week.

Specialisatie: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week (na toelating via eindjury vierde graad of voorleggen portfolio indien nieuwe leerling).

In het tweede jaar van de vierde graad volgen alle leerlingen 2 lesuren Kunst en Cultuur per week en 6 lesuren Specifiek Artistiek Atelier

Lesmoment Kunst en Cultuur: dinsdag: 09.00u tot I0.40u of dinsdag: I8.30u tot 20.I0u.

Het atelier grafiekkunst biedt een creatieve omgeving om kleinschalige en grotere projecten uit te werken op een onderzoekende en procesmatige manier.

Het is essentieel om via de aangereikte technieken te komen tot een authentieke grafische beeldtaal. We experimenteren met hoogdruk, diepdruk en vlakdruk en dit vanuit een klassieke en/of actuele benadering.

Binnen de hedendaagse technieken zoeken we naar een evenwaardig, milieuvriendelijk alternatief om de specifieke grafische beeldtaal directer toe te passen en dit met respect voor de klassieke technieken. Het medium grafiek kan op een zeer veelzijdige manier toegepast worden. Denk aan mogelijke dragers, formaten, combinatietechnieken en cross-overs met andere media.
 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

09:00

12:30

 

 

09:00

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

22:00

18:30

22:00