Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu

Fotokunst

Vierde graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week.

Specialisatie: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week (na toelating via eindjury vierde graad of voorleggen portfolio indien nieuwe leerling).

In het tweede jaar van de vierde graad volgen alle leerlingen 2 lesuren Kunst en Cultuur per week en 6 lesuren Specifiek Artistiek Atelier

Lesmoment Kunst en Cultuur: dinsdag: 09.00u tot I0.40u of dinsdag: I8.30u tot 20.I0u.

Het atelier fotokunst laat de leerling kennismaken met verschillende aspecten binnen de fotografiewereld. Aangezien we beginnen vanaf nul is geen voorkennis vereist.

Zowel het gebruik van camera als de verwerking in Photoshop komen aan bod.


 

 
 
De aangeleerde technieken dienen als hulpmiddelen voor het vormgeven van verhalen, sferen en gevoelens welke men nodig zal hebben voor de invulling van de opdrachten en het creëren van eigen werk. Via individuele begeleiding en feedback streven we naar een persoonlijke invulling van de opdrachten. Op deze manier wordt een gevoel voor fotografische beeldtaal ontwikkeld en zal een eigen hedendaagse beeldtaal gevormd worden met een eigen visie op de wereld rondom ons.
 

 

Opdrachten worden voldoende ingeleid aan de hand van documentatie en werk van verschillende kunstenaars. De grenzen van de fotografie worden in het atelier voortdurend afgetast maar ook je eigen grenzen aftasten behoort tot het artistieke proces. Het steeds op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen en inzichten binnen je eigen werk zijn noodzakelijk.

Al deze voorgaande aspecten worden voldoende afgewisseld met momenten in het digitaal atelier waar de student kan werken aan de verwerking, bewerking en afwerking van zijn werk.

 
 

INSCHRIJVINGEN

Secretariaat ACADEMIE NOORD

Antverpiagebouw (2e verdieping), De Vroente 7 - 2930 Brasschaat

Vanaf zaterdag 15 juni tot 30 september (volgens de openingsuren van het secretariaat) Tijdens het expoweekend van 22 en 23 juni (10 tot I7u)

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

09:00

12:30

 

 

09:00

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

22:00

18:30

22:00

 

09:00

12:30

 

 

 

18:30

22:00

 

 

18:30

22:00

 

 

 

 

 


Andere mogelijkheden: