Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

Expo Jongerenateliers 5 & 6

Van 10 tot en met 26 februari 2012

ACADEMIE NOORD nodigt u uit…

EXPO JONGERENATELIERS 5 EN 6

Sint-Jozefkapel,
Augustijnslei 26,
2930 Brasschaat

Vernissage op vrijdag 10 februari 2012 om 20.00u.

De expo loopt tot en met 26 februari.

De leerlingen van het vijfde en zesde jaar van de jongerenateliers (middelbare graad) kiezen een optie per semester.

Deze expo toont een selectie van het werk dat tot op heden gemaakt werd in de 2-D-ateliers tekenen, schilderen en vrije grafiek.

U vindt er ook een beknopte voorstelling van de ateliers foto en 3D/ruimtelijke vorming.

Van harte welkom op de vernissage of op een ander moment.