Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu

Diverse kunsten

Hogere graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week
Specialisatiegraad: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week
In het tweede jaar v/d hogere graad volgen leerlingen 2 lesuren Kunstgeschiedenis per week
Maandag: 09.00u tot 10.40u / Dinsdag: 18.30 tot 20.10u
Het atelier diverse kunsten biedt de leerling de mogelijkheid om de grenzen tussen de tradi
-tionele ateliers te overschrijden.
Je wordt uitgedaagd om verschillende disciplines af te tasten en te combineren.
Tekenkunst, schilderkunst, druktechnieken, collage, illustratie, maquette, modeltekenen, 3D
werk, fotografie, video, geluid, animatie, projectie... kunnen aangewend worden om je per
-soonlijk artistiek traject af te leggen of om een project vorm te geven.
De zoektocht naar een eigen beeldtaal staat centraal in een “open” atelier waarbij via
individuele – en groepsevaluaties kritisch en geargumenteerd met beelden en beeldcultuur
omgegaan wordt.
Ook voor leerlingen die reeds een parcours aflegden is dit een uitgelezen atelier om via
vertrouwde invalshoeken nieuwe mogelijkheden aan te boren.
Dit atelier omvat 2 lestijden van 4 lesuren (vrijdagavond van 18.30u tot 22.00u en/of zater
-dagvoormiddag van 09.00u tot 12.30u en/of dinsdagvoormiddag van 09.000u tot 12.30u) en
wordt gegeven in het Antverpiagebouw.
 

 

 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

Atelier 1

 

 

 

09:00

i2:30

 

 

 

 

 

09:00

12:30

 

Atelier 2

 

 

 

 

 

 

 

 

I8:30

22:00