Regionale academie voor beeldende kunsten

Menu

Beeldhouwen en Ruimtelijke Kunst

    

Vierde graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week.

Specialisatie: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week (na toelating via eindjury vierde graad of voorleggen portfolio indien nieuwe leerling).

In het tweede jaar van de vierde graad volgen alle leerlingen Kunst en Cultuur (om de twee weken) in combinatie methet Specifiek Artistiek Atelier.

Lesmoment Kunst en Cultuur: dinsdag: 09.00u tot 12.30u of dinsdag: I8.30u tot 22.00u (= niet wekelijks maar om de twee weken).

Wat doe je in de optie beeldhouwen en ruimtelijke kunst?

- je leert er je creativiteit ontplooien door middel van de beeldhouwkunst

- je leert er hoe je een goed beeld kan maken

- je leert er de belangrijkste beeldhouwtechnieken en - materialen (kennen) zoals:

- boetseren in klei

- afgieten in plaaster

- terracotta: gebakken klei

- beeldhouwen in steen

- beeldhouwen in hout

- lassen

- je leert er inzicht krijgen in alle vormen van kunst, in het bijzonder in de beeldhouwkunst

Het programma en de opdrachten zijn zo opgesteld dat je stapsgewijs je creativiteit en je technieken ontwikkelt, en dit zonder dat je ooit het gevoel hebt dat het ‘moeilijk' is. Voorkennis of ervaring zijn dan ook niet nodig.

Het Iste jaar is volledig gevuld met opdrachten. In de volgende jaren neemt het aantal opdrachten stelselmatig af zodat iedereen al doende zijn eigen persoonlijke weg kan vinden. De eerste les hoef je niets van materiaal bij te hebben.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN = vanaf 27 juni om 09.00u via een online inschrijvingsformulier op deze site. 

Secretariaat ACADEMIE NOORD

Antverpiagebouw (2e verdieping), De Vroente 7 - 2930 Brasschaat

 

 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

09:00

12:30

 

 

09:00

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

12:30

 

 

 

 

 

 

 

18:30

22:00

18:30

22:00

 

 

 

 

Andere mogelijkheden: