Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu

Beeldhouwen en Ruimtelijke Kunst

   

Vierde graad: 5 jaar vanaf 18 jaar // 8 lesuren per week.

Specialisatie: 2 jaar aanvullend op de hogere graad // 8 lesuren per week (na toelating via eindjury vierde graad of voorleggen portfolio indien nieuwe leerling).

In het tweede jaar van de vierde graad volgen alle leerlingen 2 lesuren Kunst en Cultuur per week en 6 lesuren Specifiek Artistiek Atelier.

Lesmoment Kunst en Cultuur: dinsdag: 09.00u tot I0.40u of dinsdag: I8.30u tot 20.I0u.

Wat doe je in de optie beeldhouwen en ruimtelijke kunst?

- je leert er je creativiteit ontplooien door middel van de beeldhouwkunst

- je leert er hoe je een goed beeld kan maken

- je leert er de belangrijkste beeldhouwtechnieken en - materialen (kennen) zoals:

- boetseren in klei

- afgieten in plaaster

- terracotta: gebakken klei

- beeldhouwen in steen

- beeldhouwen in hout

- lassen

- je leert er inzicht krijgen in alle vormen van kunst, in het bijzonder in de beeldhouwkunst

Het programma en de opdrachten zijn zo opgesteld dat je stapsgewijs je creativiteit en je technieken ontwikkelt, en dit zonder dat je ooit het gevoel hebt dat het ‘moeilijk' is. Voorkennis of ervaring zijn dan ook niet nodig.

Het Iste jaar is volledig gevuld met opdrachten. In de volgende jaren neemt het aantal opdrachten stelselmatig af zodat iedereen al doende zijn eigen persoonlijke weg kan vinden. De eerste les hoef je niets van materiaal bij te hebben.

INSCHRIJVINGEN

Secretariaat ACADEMIE NOORD

Antverpiagebouw (2e verdieping), De Vroente 7 - 2930 Brasschaat

In het atelier Beeldhouwen en Ruimtelijke Kunst (terreinen Sint-Michielscollege,

Kapelsesteenweg 72 - 2930 Brasschaat)

Vanaf zaterdag 15 juni tot 30 september (volgens de openingsuren van het secretariaat) Tijdens het expoweekend van 22 en 23 juni (10 tot I7u)

 

Ma Vm

Ma Nm

Ma Av

Di Vm

Di Nm

Di Av

Woe Av

Do Av

Vr Av

Za Vm

Za Nm

09:00

12:30

 

 

09:00

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

12:30

 

 

 

 

 

 

 

18:30

22:00

18:30

22:00

 

 

 

 

Andere mogelijkheden: