Regionale academie voor beeldende kunsten
Menu

Derde Graad BEELDATELIER (12-17 jaar)   START SCHOOLJAAR = woensdag 5 september

BEELDATELIER 3de graad (12j - 17j)

4u/week

Proeflessen: 22/5,23/5 en 26/5 (in alle vestigingsplaatsen)

De eerste twee jaren van de derde graad (voorheen middelbare graad genoemd) bouwen verder op wat de leerlingen 'aanraakten' in de tweede graad. De leerinhouden (onderwerpen, technieken, kennismaking met kunstenaars in hun context...) worden uitgediept en we stimuleren de leerlingen zich beeldend uit te drukken en reiken hen daartoe de middelen aan.

Vanaf het derde jaar volgen de leerlingen van het BEELDATELIER specifieke artistieke ateliers. Ze kiezen een atelier per semester.

Aanbod: grafiekkunst, tekenkunst, schilderkunst, fotokunst, digitale beeldbewerking, ruimtelijke kunst (per semester een andere optie). De lesinhouden, lesmomenten en leslocaties van het 3e en 4e BA en ook van 5e en 6e BA vindt u hier:

Ateliers 3e - 4e jaars 3de graad

Ateliers 5e - 6e jaars 3de graad


Materiaallijst: